Foreningens formål er almenvelgørende. Grundlaget til opfyldelse af foreningens formål er at drive forlag i forbindelse med udgivelse af frimureritualer og frimurerlitteratur, samt handel med frimureriske regalier med mere, til medlemmer af foreningen.

Alt arbejde udføres af frivillige (ulønnede) frimurere.

Som medlem i foreningen kan optages DDFL, og de dertil knyttede loger, samt andre frimureriske organisationer, der er godkendt af DDFO.

Foreningen formidler også køb af effekter til Provinserne under Lauget. Disse lagerføres normalt ikke, men hjemtages på bestilling, med mindre andet er aftalt med den enkelte Provinsialceremonimester.

Effekter til Laugsembedsmændene formidles af Laugsceremonimesteren, med undtagelse af brystemblemer og tasker, som lagerføres.

Varesortimentet er primært frimureriske regalier og juveler, men vi har også andre effekter f. eks. skjorter og sløjfer, samt egenproducerede frimureriske effekter. Vi tilbyder desuden logerne at producere pins, logeemblemer, 100-år medaljer og meget mere, særligt tilpasset den enkelte loge.

Du er altid velkommen til at skrive til os hvis du har en god ide, eller andet du gerne vil dele med os.

Betalingsoplysninger:
Bankoverførsel: 7045-1135506

Bestyrelse:
Peter Arends • formand@fidelita.dk
Sven Reffstrup • kasserer@fidelita.dk
Morten Jespersen • sekretær@fidelita.dk
Martin Wallin • bestyrelsesmedlem

Webmaster:
John Brinck • webshop@fidelita.dk